Xe ben Howo

Xe Ben Howo 3 Chân V7G 340 HP Thùng Vát Hyundai

Xe Ben Howo 3 Chân V7G 340 HP Thùng Vát Hyundai

Từ 1.395.000.000 VNĐ
Xe Ben Howo 3 Chân V7G 380 HP Thùng Vát Hyundai

Xe Ben Howo 3 Chân V7G 380 HP Thùng Vát Hyundai

Từ 1.435.000.000 VNĐ
Xe Ben Howo 3 Chân V7G Thùng Vuông

Xe Ben Howo 3 Chân V7G Thùng Vuông

Từ 1.370.000.000 VNĐ
Xe Ben Howo 4 Chân HW76 380 HP Thùng Vuông

Xe Ben Howo 4 Chân HW76 380 HP Thùng Vuông

Từ 1.460.000.000 VNĐ
Xe Ben Howo 4 Chân V7G 380 HP Thùng Vát

Xe Ben Howo 4 Chân V7G 380 HP Thùng Vát

Từ 1.487.000.000 VNĐ
Xe Ben Howo 4 Chân V7G 380 HP Thùng Vuông Giá Rẻ

Xe Ben Howo 4 Chân V7G 380 HP Thùng Vuông Giá Rẻ

Từ 1.467.000.000 VNĐ